همکاران

کادر مدرسه

رضا عبدی
موسس و مدیر دوره اول متوسطه 
فوق لیسانس فلسفه تعلیم و تربیت

 


مدیریت

مدیر دوره اول ابتدایی مدیر دوره دوم ابتدایی
امیرحسین عبدی محمدرضا فرح آبادی
 دکتری برنامه ریزی درسی لیسانس آموزش ابتدایی

همکاران اداری

خانم عبدی دکتر پرویز رزاقی
امور مالی و پشتیبانی روانشناس و مشاور 

 

همكاران اداری

     
خانم اتابکی خانم سهرابی خانم عسگری  
       

همكاران اجرايي

       
خانم فکور خانم قشنی    
معاون اجرایی دوره اول ابتدایی معاون اجرایی دوره دوم ابتدایی    

همکار انضباطی 

آقای لازمی
معاونت اداری و انضباطی

همکاران خدماتی

خانم مرادی آقای مرادی آقای سوری آقای موسوی آقای میرکمالی خانم گل یارانی  
دوره اول ابتدایی دوره اول ابتدایی دوره دوم ابتدایی دوره دوم ابتدایی دوره اول متوسطه دوره اول متوسطه  
19 سال سابقه کار 20 سال سابقه کار 43 سال سابقه کار 16 سال سابقه کار 35 سال سابقه کار 5 سال سابقه کار  
40 ساله 54 ساله 43 ساله 40 ساله 58 ساله 36 ساله  

 

مربیان پیش دبستانی

خانم سمیعی کاردانی مربی کودک  15 سال سابقه کار 50 ساله
خانم نصیرزاده کارشناس ارشد برنامه نویسی درسی 8 سال سابقه کار 38 ساله
خانم بهرامی کارشناس آموزش پیش دبستان 8 سال سابقه کار 36 ساله
       

آموزگاران پايه اول

خانم خوشه چین کارشناس ارشد علوم تربیتی 10 سال سابقه كار 36 ساله
خانم سماواتي کارشناس آموزش ابتدايي 34 سال سابقه كار 51 ساله
خانم فراهانی کارشناس علوم تربیتی 9 سال سابقه كار 28 ساله
خانم شيرازي  کارشناس ارشد روانشناسی 10 سال سابقه كار 29 ساله

آموزگاران پایه دوم

خانم علي اكبري کارشناس ارشد متالوژی 14 سال سابقه كار 32 ساله
خانم فتحی کارشناس علوم تربیتی 10 سال سابقه كار 35 ساله
خانم اسدی کارشناس علوم تربیتی 14 سال سابقه كار 38 ساله
خانم جلیلی کارشناس علوم تربیتی 12 سال سابقه كار 36 ساله

آموزگاران پايه سوم

خانم فیض الهی کارشناس ارشد ادبیات 18 سال سابقه کار 43 ساله
خانم انصاری کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی 11 سال سابقه کار 32 ساله
خانم افشارپور کارشناس ارشد علوم تربیتی 25 سال سابقه کار 55 ساله
       

مربیان فوق برنامه

زبان انگلیسی آقای امیرخلیلی آقای مدنی آقای فرازه آقای فرجی آقای مسعودی خانم جهانی خانم رئیس پور

رایانه ( تیم آموزشی موسسه پیشگامان عرصه پژوهش) خانم خانعلی خانم میرزایی خانم حسینی خانم کشاورز

شطرنج خانم هنرمند خانم رحمانی آقای اسماعیلی

تربیت بدنی آقای طاهر آقای گشتاسب آقای طاهری آقای عرب

هنر خانم ایمنی آقای سوری

رباتیک موسسه آموزشی مگاخلاقیت

فبک ( اندیشه ورزی) موسسه آموزشی تیزفکری

 

;