نقاشی پیش دبستانی

نقاشی تعدادی از دانش آموزان پایه پیش دبستان با موضوع نقاشی خلاق خروس

;