کسب مقام سوم مسابقات شطرنج منطقه ۷ مقطع دبیرستان

⛄️ کسب مقام سوم مسابقات شطرنج منطقه ۷
⛄️ دانش آموزان دبیرستان کلام مهر
⛄️ زمستان ۱۴۰۲

دانش آموزان:

آرشام ابوالحسنی 
رادین میرباقری
سیدمهدیار یارمحمدی

;