کسب مقام دوم مسابقات شطرنج منطقه ۷ مقطع دبستان

⛄️ کسب مقام دوم مسابقات شطرنج منطقه ۷
⛄️ دانش آموزان دوره ابتدایی کلام مهر
⛄️ زمستان ۱۴۰۲

دانش آموزان:

بردیا مهتاج 
ویهان پیله ور جاوید 
کوروش بختیاری 
 

;