مجموعه آفتاب انقلاب (کمپ تیم ملی دومیدانی)

مجموعه آفتاب انقلاب (کمپ تیم ملی دومیدانی)
و اهدای مدال به نفرات برتر

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

دانش آموزان کلام‌ مهر با شرکت در رشته های #پرتاب_نیزه #پرش #دو # پرتاب_وزنه توانستند به مدال دست یابند....👏👏👏👏👏👏

;