جشن هزار

برپایی *جشن هزار* در دوره اول دبستان
ویژه ی پایه سوم🥳🥳
 این جشن با همکاری چهار کلاس پایه سوم برگزار گردید...

;