برگزاری جشن سیب

شنبه ۲۹ مهر ( 21 اکتبر ) روز جهانی سیب بود. 
به همین مناسبت ، جشنواره ی سیب در دوره اول و دوم دبستان و دوره اول دبیرستان برگزار شد...

;