اولین جلسه شورای آموزگاران برگزار شد
اولین جلسه شورای آموزگاران سال تحصیلی۱۴۰۳ _ ۱۴۰۲ با حضور کادر آموزشی و اجرایی دوره اول و دوم کلام مهر در سالن اجتماعات کلام مهر برگزار گردید
;